תמונה גמל להשקעה

גמל להשקעה

חיסכון נזיל לטווח הבינוני/ארוך עם כל היתרונות של קופת גמל

בשנת 2016 השיק האוצר מוצר חסכון אטרקטיבי – קופת גמל להשקעה המאפשרת למצטרפים להנות מהיתרונות של קופת גמל ושומרת על נזילות מלאה.
כל אחד יכול לפתוח קופת גמל להשקעה ללא מגבלות ולהפקיד עד כ – 70,000 ₪ בשנה (לכל ת.ז), או לחילופין לבצע הוראת קבע חודשית.

קופת הגמל להשקעה מאפשרת למשוך את החיסכון בכל עת בתשלום מס רווחי הון בגובה 25% או לחילופין לצרף את היתרה בעת הפרישה לקצבה החודשית וליהנות מפטור מלא על מס רווחי הון.

b02

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל. קרן השתלמות מאפשרת למשוך את הכספים הצבורים בתום 6 שנים מפתיחתה או בתום 3 שנים לעמית שהגיע לגיל פרישה.

b01

קופת גמל

קופת גמל היא שם כולל לכמה סוגים של אפיקי חסכון לטוח קצר, בינוני או ארוך. בניגוד לביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה, קופת הגמל היא לרוב אינה תכנית עם רכיב ביטוחי, אלא מיועדת לחסכון בלבד. הכספים בקופות הגמל מנוהלים ע"י בית השקעות או חברת הביטוח, והחוסך בקרן מקבל את התשואה הכוללת של הקופה על פי החלק היחסי שלו בקופה. לעמית בקופות הגמל יש חשבון אישי המאפשר לו לדעת בכל עת מה סכום הכספים שנצברו בקופה עד כה, מעקב אחר ההפקדות החודשיות, מה גובה דמי הניהול הנגבים מדי חודש ומה היו התשואות והרווחים בקופה.

b03

תיקון 190

במאי 2012 נכנס לתוקף תיקון 190 לפקודת מס הכנסה במטרה לתקן את העיוותים שנוצרו בעקבות תיקון 3 משנת 2008.

מדובר בתיקון רחב בעל משמעויות רבות כאשר הבשורה העיקרית של התיקון הינה האפשרות להפקיד כספים פנויים מחשבון העו"ש, מהפק"מים ומתיקי ההשקעות אל קופות הגמל במעמד עצמאי ללא הגבלת סכום.

התנאים כדי להנות מהתיקון :

 1. גיל 60 פלוס – ניתן להפקיד כספים לפני גיל 60 אולם ניתן יהיה למשוך את הכספים מגיל 60 של העמית.
 2. קצבה מזערית – העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית הקצבה מזערית ע"פ דין, נכון לשנת 2019 הקצבה היא 4,412 ₪.

למעשה התיקון מאפשר להפקיד כספי חיסכון פרטיים לקופת גמל, ליהנות בתקופה החיסכון מכל היתרונות של קופת גמל רגילה ולמשוך את הכספים אחרי גיל 60 באחת משתי הדרכים:

 1. כקצבה חודשית הפטורה ממס רווחי הון.
 2. משיכה הונית חד פעמית בתשלום מס של 15% נומינלי לעומת 25% מס ריאלי הנהוג על רווחים בני"ע זאת בתנאי וללקוח קיימת קצבה מינימלית (4,412 ₪ נכון ל2019).

יתרונות

 • יתרון לגודל ואיכות ניהול הכספים – בעוד שתיק ני"ע המנוהל בבנק מוגבל להשקעה בנכסים הנסחרים בבורסה בלבד, בקופת גמל יש אפשרות להשקיע בנכסים לסחירים בארץ ובחו"ל (כגון נדלן מניב, הלוואות לא סחירות, קרנות גידור, קרנות השקעה וכו').
 • עלויות – בעוד שניהול תיק מול היועץ בסניף או תיק מנוהל ע"י בית השקעות כרוך במספר עמלות כגון עמלת קניה מכירה, דמי משמרת , דמי ניהול וכו', העלויות בקופת גמל שקופות ברורות. מדובר בעמלה ידועה מראש הנגזרת מסכום הצבירה.
 • דחיית מס – בניהול כספים בפלטפורמה הבנקאית שיטת המיסוי היא במקור בעוד שבקופת גמל אירוע מס חל רק במעמד המשיכה כך שלאורך זמן פחות כסף יוצא מיסוי וממשיך לעבוד עבורכם. דבר המעבר מעבר בין מסלולי השקעה ללא אירועי מס.
 • מיסוי מופחת – כיום, המיסוי על רווחים בשוק ההון הינם 25% על הרווח הריאלי (כלומר, מחושב בניכוי העלייה במדד המחירים לצרכן) לעומת זאת בקופת גמל במסגרת תיקון 190 המס על הרווחים במעמד המשיכה יהיה 15% נומינלי (כלומר, ללא התחשבות באינפלציה) .
  כלומר כל עוד אנחנו בסביבת אינפלציה שלילית/ אפסית נשלם מס מופחת.
 • העברה בין דורית – שמירה על התנאים והזכויות בקופה בעת מעבר הקופה ליורשים.
  במקרה פטירת העמית לפני גיל 75 – היורשים יקבלו פטור מלא ממס רווחי הון.
  במקרה פטירת העמית אחרי גיל 75 – יכנסו בנעלי המוריש, קרי מס מופחת של 15% נומינלי.
 • שקיפות – ביצועי קופת הגמל מפורסמות מידי חודש ונמצאות תחת פיקוחו של האוצר.
 • הלוואות בתנאים אטרקטיביים – לעמית זכות להלוואה בריבית אטרקטיבית על בסיס הכספים שלרשותו בקופת הגמל.
b05

פוליסת חיסכון

פוליסות חיסכון / פוליסה פיננסית הינה מכשיר חסכון טהור (ללא מרכיבי ביטוח) המנוהל בחברות הביטוח בניהול קולקטיבי.
בנוסף לחברות הביטוח הוותיקות, ניתן לבחור בניהול של בתי השקעות מובילים בשוק.

פוליסות החיסכון, שמתחרות בקרנות הנאמנות ובתיקים המנוהלים, מגלגלות כ־45 מיליארד שקל, מתוכם גויסו כ־15 מיליארד שקל בשנת 2018. מתאימה להשקעה בכספים בסכומים נמוכים כאשר הכספים נזילים בל עת.

החיסכון מושקע בשוק ההון במגוון אפיקים וברמות סיכון המתאימה לכל משקיע.

דחיית מס – בשונה מתיק ני"ע בו חיוב מס רווחי הון הינו במקור בפוליסת חיסכון מעבר בין מסלולי השקעה אינו מהווה אירוע מס ולמעשה אירוע מס על הרווחים חל רק במעמד מימוש החיסכון כך שנוצר אפקט של דחייה מס (ריבית דה ריבית).

ניתן להפקיד סכום חד פעמי או בהפקדות חודשיות לחסכון לכל מטרה (ילדים, נכדים, דירה, רכב, נסיעה לחו"ל וכו')

עלויות – בשונה מתיק ני"ע מנוהל בבית השקעות או עם היועץ בסניף הבנק בפוליסת חיסכון דמי ניהול ידועים וקבועים מראש הנגזרים מסכום הצבירה המנוהל. כך למעשה דמי הניהול נגבים פעם אחת ללא עלויות נוספות ואין שלל עמלות של הבנק ובית ההשקעות. דמי הניהול של מוצר זה נעים בין 1% ל־1.2%.

בשונה מניהול תיק ני"ע מול היועץ בבנק או מנוהל בבית השקעות, בפוליסת חיסכון ניתן לקבוע מוטבים ולדאוג להעברה בין דורית מסודרת ואיכותית יותר.

יתרון לגודל ואיכות ניהול הכספים – בעוד שתיק ני"ע המנוהל בבנק מוגבל להשקעה בנכסים הנסחרים בבורסה בלבד, בפוליסת חיסכון יש אפשרות להשקיע בנכסים לסחירים בארץ ובחו"ל (כגון נדלן מניב, הלוואות לא סחירות, קרנות גידור, השקעות בתשתיות, קרנות השקעה וכו').

b04

פטור ממס רווח הון ע"פ סעיף 125 ד

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, נחקק בשנת 2003 במטרה למנוע פגיעה באוכלוסיית הגמלאים בישראל, עם כניסתו לתוקף של מס רווחי ההון על תוכניות החיסכון בבנקים ופוליסות חיסכון.

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה מיועד לחוסכים בגיל השלישי אשר נולדו לפני שנת 1948. החוק מאפשר להשקיע כספים באמצעות פוליסות חיסכון, אשר מנוהלות ע"י חברות הביטוח ובתי השקעות ולקבל פטור ממס על הרווח שנוצר. הפטור ממס רווחי הון עומד על 13,320 ₪ (נכון לשנת המס 2019) אם אחד מבני הזוג כאמור הגיע לגיל פרישת חובה, או 16,320 ₪ אם שני בני הזוג הגיעו לגיל פרישת חובה ובלבד שביום 1.1.2003 מלאו לשני בני הזוג 55 שנה.

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה מציע פטור ממס רווחי הון לכל החיים, הפטור מתחדש באופן אוטומטי מידי שנה. כלומר, יחיד או זוג זכאים לממש את הפטור מידי שנה.

מי זכאי לפטור ממס רווח הון ע"פ סעיף 125 ד'?

הזכאות לפטור ממס לפי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, ניתנת לגמלאים אשר עומדים בשני התנאים הבאים:

 • כל אדם אשר הוא או בת זוגו נולדו לפני 1.1.1948, זכאי להטבת מס ליחיד.
 • במידה ושני בני הזוג יחד נולדו לפני 1.1.1948, הם זכאים להטבת מס לזוג.